28 Octombrie

Eveniment “Tipuri de discriminare la locul de muncă - Hărțuirea"

În data de 06 Octombrie 2022 a avut loc la Galați, restaurantul Serafim, evenimentul Tipuri de discriminare la locul de muncă - Hărțuirea, al șaselea din seria celor 12, dedicate campaniei de nediscriminare pe piața muncii, care face parte integrantă din proiectul ”Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați” POCU/717/5/1/143449 derulat în parteneriat de Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, Școala 25 și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați.

Evenimentul a beneficiat de participarea a 22 persoane din cadrul zonei marginalizate SDL Galați, precum și reprezentați de instituții și organizații din municipiul Galați, în calitate de invitați.

Evenimentul s-a bucurat de interesul participanților, prin prisma elementelor comportamentale atât din partea angajaților care au fost/sunt supuși unui astfel de comportament, cât și din partea amgajatorilor. Au fost prezentate aspectele pe care le poate îmbrăca hărțuirea la locul de muncă, modalități de combatere sau de prevenire a acestui tip de discriminare. Discuțiile au fost incitante, participarea auditoriului fiind una foarte bună, din prisma faptului că în cadrul participanților au fost persoane care s-au confruntat direct cu comportamente de abuz și/sau hărțuire din partea angajatorilor și/sau a colegilor. Astfel, discuțiile au fost canalizate spre situațiile concrete apărute, reacția victimei, dar și a colegilor, modul în care angajatorii au răspuns sesizării făcute și căile de urmat, în cazul nesoluționării amiabile a situației de discriminare create. Au fost reluate, în cadrul temei propuse și elemente comune ale altor tipuri de manifestări discriminatorii, discutate pe larg în întâlnirile anterioare.

Suntem convinși că și următoarele evenimente vor suscita interesul participanților, în aceeași măsură iar subiectele abordate vor deschide calea spre reflecție și cunoaștere.


Vă așteptăm la cel de-al șaptelea eveniment – Tipuri de discriminare la locul de muncă – Victimizarea, care va avea loc în data de 10 noiembrie 2022, în aceeași locație primitoare a restaurantului Serafin, din Galați și în cadrul căruia vor fi abordate și discutate elemente distinctive ale subiectului abordat.

Fii parte din proiect!