01 Sept

Comunicat de presă

Asociația Centrul de Dezvoltare SMART în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii Școala Gimnazială nr. 25 și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, va derula în perioada 5 iulie 2021- 31 decembrie 2023, proiectul INTEGAL - Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați, ID proiect POCU/717/5/1/143449.

Valoarea totală a proiectului este de 10.049.015,46 lei, din care valoarea nerambursabilă totală este în valoare de 9.954.329,14 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL Galați, adresând nevoia creșterii accesului și participării la educație și la servicii sociale, a lipsei studiilor/formării profesionale și limitarea oportunităților de ocupare a forței de muncă.

Proiectul INTEGAL își propune implicarea a cel puțin 1001 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu domiciliul în zonele marginalizate ale municipiului Galați stabilite prin Strategia de dezvoltare locală, în cel puțin două din categoriile de activități de mai jos:

 • Măsuri de ocupare a forței de muncă: servicii de informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și înființare de noi afaceri în care vor fi implicate minim 502 persoane.
 • Oferirea de servicii sociale pentru minim 1.001 persoane, facilitând integrarea acestora în societate: consiliere socială, ajutoare pentru gospodării, consiliere juridică, implicarea cetățenilor în problemele comunității din care fac parte.
 • Activități educaționale care urmăresc reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii pentru minim 60 persoane din grupul țintă al proiectului, prin intermediul programelor “A doua șansă” și “Școală după școală”. Aceste activități vor fi completate de 2 tabere educaționale, 2 școli de vară, 2 școli ale părinților precum și de subvenții pentru elevii care își îmbunătățesc rezultatele școlare.
 • Consiliere juridică privind reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă.

Rezultate prevăzute:

Rezultate A1.1 Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională

 • minim 502 de persoane beneficiază de consiliere și orientare profesională individuală și de grup
 • 127 de persoane au un loc de muncă la încetarea calității de participant
 • 6 târguri de locuri de muncă organizate pentru grupuri vulnerabile
 • 12 campanii de informare și conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii

Rezultate A1.2 Dezvoltarea și implementarea programului de formare profesională

 • minim 40 de persoane participă la cursuri de calificare nivel 2, organizate în 2 grupe a câte 20 de persoane
 • minim 140 de persoane participă cursuri de inițiere, organizate în 10 grupe a câte 14 persoane/grupă

Rezultate A2.1 Sprijin pentru înființarea de afaceri

 • minim 72 persoane consiliate în vederea demarării unei activități independente
 • minim 72 de persoane participante la cursul de competențe antreprenoriale
 • minim 6 entități juridice nou înființate

Rezultate A2.2 Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post înființare

 • 6 granturi de minimis acordate pentru înființarea de start-up-uri în cadrul măsurilor de antreprenoriat
 • 6 persoane angajate în cadrul afacerilor sprijinite/locuri de muncă nou create

Rezultate A3.2 Furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului Comunitar Integrat

 • minim 1.001 persoane beneficiare de servicii sociale
 • ajutor social pentru minim 100 de gospodarii
 • 1 serviciu social dotat și funcțional – Centrul Comunitar Integrat (servicii de asistență socială, integrare și participare, consiliere socială, asistență și suport pentru familie)

Rezultate A3.3 Furnizare servicii sociale în cadrul Centrului de servicii pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată

 • 1 centru de servicii sociale pentru persoane fără adăpost pe timp de noapte reabilitat, dotat și funcțional
 • minim 50 de persoane defavorizate care beneficiază de servicii sociale în cadrul centrului

Rezultate A3.4 Organizare și implicare comunitate marginalizată în activități comunitare și culturale

 • 2 evenimente “Zilele comunității”, câte 1 eveniment/ an în ZUM-uri pentru implicarea comunității în rezolvarea problemelor comunitare
 • 7 campanii de informare și nediscriminare

Rezultate A4.2 Organizarea și desfășurarea programului “A doua șansă”

 • 10 persoane care nu au absolvit învățământul primar sunt selectate și înscrise în programul “A doua șansă” (clasa a III, nivel 3, clasa a IV-a- nivel 4);
 • 1 colț didactic realizat în programul “A doua șansă”

Rezultate A4.3 Program de intervenție ZEP (zona de educație prioritară) pentru reducerea părăsirii timpurie a școlii

 • 2 școli de vară tematice pentru dobândirea competentelor cheie, organizate pentru minim 80 de elevi/ an
 • 2 tabere tematice pentru dobândirea de competente cheie, creșterea stimei de sine și dezvoltare personală
 • Școala părinților organizată și derulată pe parcursul a 2 ani școlari, câte 10 luni/an școlar
 • 6 campanii de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar

Rezultate A4.4 Program de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii

 • subvenții pentru 103 elevi din învățământul primar și gimnazial, în valoare de 1800 lei/elev/an, timp de 2 ani

Rezultate A4.5 Organizarea și desfășurarea programului “Școală după Școală”

 • 1 program școală după școală susținut timp de 3 ani școlari
 • Organizare colț didactic program “Școală după Școală” pentru minim 50 de elevi
 • 1 program de informare și consiliere părinți funcțional

Rezultate A5.1 Asistență juridică pentru reglementare acte

 • minim 700 de persoane consiliate și informate pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale)

Fii parte din proiect!