20 Mai

Fii parte din proiect!

Grupul țintă al proiectului INTEGAL - Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați este format din 1.001 persoane care au domiciliul/locuiesc
(sunt rezidente) pe teritoriul acoperit de SDL Galați, aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială (inclusiv persoane de etnie romă).

Persoanele selectate vor fi implicate în activități integrate având în vedere următoarea
structură:

  • minim 502 persoane vor beneficia de servicii de ocupare
  • minim 252 persoane vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant (alcătuit din 140 cursanți inițiere/ perfecționare, 40 cursanți curs calificare nivel 2, 72 cursanți competențe antreprenoriale)
  • 127 persoane își vor găsi loc de muncă ca urmare a programului de orientare, consiliere și mediere în vederea angajării și a activității de antreprenoriat desfășurate
  • 10 persoane reintegrate în sistemul educațional
  • 50 elevi participanți in programul Școală după școală
  • minim 103 elevi cărora li se aplica măsuri de combatere a riscului de abandon școlar
  • minim 700 persoane vor beneficia de asistență juridică pentru reglementare acte
  • accesul la beneficii sociale a unui număr de minim 1001 persoane aflate in risc de

sărăcie și excluziune socială

Persoanele interesate să participe în cadrul proiectului INTEGAL - Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați se pot înscrie la sediu în baza cărții de identitate și a încadrării în grupul țintă completând documentele de înscriere în proiect alături de experții de grup țintă sau online prin intermediul platformei.

Fii parte din proiect!