10 Octombrie

Eveniment “Tipuri de discriminare pe piața muncii – Hărțuirea/Violența Cibernetică"

În data de 22 septembrie 2022 a avut loc la Galați, restaurantul Serafim, evenimentul Tipuri de discriminare pe piața muncii – Hărțuirea/Violența Cibernetică, al cincilea din seria celor 12, dedicate campaniei de nediscriminare pe piața muncii, care face parte integrantă din proiectul ”Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați” POCU/717/5/1/143449 derulat în parteneriat de Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, Școala 25 și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați.

Evenimentul a beneficiat de participarea a 12 persoane din cadrul zonei marginalizate SDL Galați, precum și reprezentați de instituții și organizații din municipiul Galați, în calitate de invitați.

Evenimentul s-a bucurat de interesul participanților, prin prisma actualității subiectului, mai ales ca urmare a aplicării pe scară din ce în ce mai largă a lucrului de la domiciliu, utilizarea mijloacelor online pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu și utilizarea Internetului ca mediu de socializare la scară din ce în ce mai mare. Au fost prezentate aspectele pe care le poate îmbrăca hărțuirea cibernetică, modalități de combatere sau de prevenire a acestui tip de discriminare. Discuțiile au fost incitante, participarea auditoriului fiind una foarte bună. Participanții au venit cu exemple personale sau cunoscute de situații de hărțuire ciberetică și modalitatea în care aceștia au ales să răspundă acestei situații. Au fost întâlnite situații de renunțare pentru o perioadă la conturile de socializare sau ștergerea acestora sau de situații în care victima nu a știut cum să reacționeze și hărțuirea a mers mai departe, până când persoana hărțuită a fost nevoită să apeleze la organele abilitate pentru a depista sau pentru a fi îndrumată ce poate face. Fiind un subiect foarte actual și de mare interes, s-a agreat cu participanții ca în cadrul următoarelor evenimente acesta să fie reluat, cu mai multe exemplificări sau cu sfaturi și mijloace de preîntâmpinare a unei situații similare.

Suntem convinși că și următoarele evenimente vor suscita interesul participanților, în aceeași măsură iar subiectele abordate vor deschide calea spre reflecție și cunoaștere.


Vă așteptăm la cel de-al șaselea eveniment – Tipuri de discriminare la locul de muncă – care va avea loc în luna Octombrie 2022, în aceeași locație primitoare a restaurantului Serafim, din Galați și în cadrul căruia vor fi abordate și discutate toate formele de hărțuire și modalitatea în care victima poate răspunde.

Fii parte din proiect!