10 Iulie

Eveniment “Drepturile angajaților la locul de muncă II – Forme de Angajare“

În data de 22 iunie 2023 a avut loc la Galați, Vila Clasic evenimentul Drepturile angajaților la locul de muncă II – Forme de Angajare, ultima întâlnire din seria celor 12, dedicate campaniei de nediscriminare pe piața muncii, activitate integrantă a proiectului ”Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați” POCU/717/5/1/143449 derulat în parteneriat de Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, Școala Nr. 25 Galați și Direcția de Asistență Socială a Municiupiului Galați.

Evenimentul a beneficiat de participarea a 10 persoane din cadrul zonei marginalizate SDL Galați.

Evenimentul s-a bucurat de succes, prin prisma discuțiilor libere purtate cu participanții, pornind de la elemente, precum contractul de muncă și conținutul acestuia, importanța cunoașterii formelor de angajare și a drepturilor și obligațiilor care derivă din acestea, dar și alte aspecte legate de angajare, situații concrete cu care cei prezenți s-au confruntat și modalități de rezolvare a acestora.

Suntem convinși că toate cele 12 tematici propuse, dezbaterile și discuțiile libere care au avut lor pe parcursul a peste un an au adus un plus de înțelegere, un plus de respect pentru personalitatea și pentru demnitatea fiecăruia, atât participant, dar și alte persoane din zona marginalizată a municipiului Galați.

În calitate de responsabil al acestei activități Asociația SMART și-a asumat un rol uneori dificil, de lămurire, de argumentare și de înțelegere a unor fenomene discriminatorii atât de prezente, în special în rândul persoanele din zonele marginalizate. Sperăm ca discuțiile libere purtate despre prejudecăți, sterotipuri, bulling, mobbing, hărțuire, dizabilitate au deschis o cale spre reflecție și cunoaștere și ne-au făcut să ne cunoaștem și înțelegem mai bine unii pe alții.

Mulțumim tuturor participanților la cele 12 evenimente pentru interesul și pentru implicarea în tematica discuțiilor fiecărui eveniment și sperăm ca informațiile acumulate să fie adevărate călăuze în cunoașterea propriului eu, dar și a celorlalți și clădirea unor comunități mai tolerante.

Mulțumim tuturor participanților la cele 12 evenimente pentru interesul și pentru implicarea în tematica discuțiilor fiecărui eveniment și sperăm ca informațiile acumulate să fie adevărate călăuze în cunoașterea propriului eu, dar și a celorlalți și clădirea unor comunități mai tolerante.


Fii parte din proiect!