13 Iulie

DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE MUNICIPIULUI GALAȚI

ANUNȚ

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați în calitate de Partener 2 are ca obiectiv acordarea de serviciilor sociale pentru minim 1.001 persoane, facilitând integrarea acestora în societate. Activitatea principală care contribuie la realizarea acestui obiectiv specific este activitatea A3, respectiv A3.2 Furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului Comunitar Integrat.

Rezultatele previzionate ale acestei activități:

  • minim 1.001 persoane vor beneficia de servicii sociale(consiliere socială, consiliere juridică, participare la campanii de informare și nediscriminare, formare profesională, activități educaționale, ajutor social);
  • ajutor social în valoare de 2.400 lei pentru minim 100 de gospodarii acordat în patru tranșe, pe parcursul a doi ani;
  • 1 centru social dotat și funcțional – Centrul Comunitar Integrat situat în str. Traian nr. 174;
  • 1 colț didactic înființat în cadrul Centrului Comunitar Integrat

În luna iunie 2022 s-a încheiat prima etapă din cadrul activității de acordare a ajutorului social, s-au verificat și validat 25 de dosare ale persoanelor din GT aflate în Comunitățile Marginalizate ale Municipiului Galați, care se confruntă cu o deprivare materială severă, dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor financiare. Astfel s-au efectuat anchete sociale, s-au desfășurat activități de consiliere socială și juridică, s-au desfășurat toate procedurile necesare pentru semnarea contractelor de acordare a ajutorului social.

Expertul anchete sociale si coordonator activități sociale a aplicat evaluări bio-psiho-sociale membrilor grupului țintă pentru identificarea si definirea problemelor si dificultăților cu care se confrunta aceștia, ce nevoi sociale sau speciale întâmpină in efortul lor de menținere si reluare a legăturii cu familia.

Rezultatul așteptat al acordării acestui ajutor social îl reprezintă creșterea calității condițiilor de viață ale persoanelor din comunitatea marginalizată.

Fii parte din proiect!