16 Iunie

Școala de vară

Stimati părinți!

Cu mare bucurie vă anunțăm trecerea la o nouă etapă a activităților din cadrul proiectului POCU, „Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați, POCU/717/5/1/143449”, al cărui beneficiar este Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 25, Galați și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați: organizarea programului Școala de Vară, realizat pe perioada vacanței de vară din anul școlar în curs, 2021- 2022.

Abilitățile și competențele cheie care vor fi dobândite de către elevi în urma participării la acest program vor conduce la dezvoltarea  personală a acestora, însă vor deveni  totodată și temelii puse la baza realizării  unei incluziuni sociale solide.

Prin organizarea Programului “Școala de Vară”, care se va derula pe parcursul a două luni, pe perioada vacanței de vară a elevilor, se va contribui și la dezvoltarea capacității  de exprimare și  de  interpretare a conceptelor, gândurilor, sentimentelor, faptelor si opiniilor, atât in formă orală, cât și in formă scrisă. Astfel, interacțiunea  lingvistică se va realiza într-un mod adecvat si creativ, elevii vor învăța să își asume riscuri, precum și să își dezvolte capacitatea de a planifica și gestiona mici proiecte, în vederea atingerii diverselor obiective (Conform recomandării 2006/962/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006, privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vietii).

În cadrul  acestui program se vor organiza ateliere tematice specifice dobândirii competențelor cheie necesare absolventului de învățământ primar/gimnazial, activitatea  educativă fiind structurată pe săptămâni tematice.  Se va urmări atingerea de obiective precum: utilizarea metodei Zigzag educațional privind învățarea potrivită diferitelor tipuri de inteligență pe care le dețin copiii (învățare kinestezică, auditivă, vizuală, etc), dezvoltarea creativității prin experimente si proiecte, transferul de cunoștințe, abordarea orizontală, aplicarea cunoștințelor învățate în viitoarele experiențe la școală sau în viață, experimente, dezbateri.

Persoanele interesate  de participarea copiilor la activitățile din cadrul Programului “Școala de Vară“ sunt rugate să confirme, prin contactarea doamnei:
Tofan Carmen Caterina,
Expert Zonă de Educație Prioritară-ZEP

Telefon 0740 787 827.

 

Întocmit Coordonator ZEP, Carmen Caterina Tofan

Avizat Coordonator P1, Dorina Savin

Fii parte din proiect!