16 Iunie

Școala de vară

Stimati părinți!

Cu mare bucurie vă anunțăm trecerea la o nouă etapă a activităților din cadrul proiectului POCU, „Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați, POCU/717/5/1/143449”, al cărui beneficiar este Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 25, Galați și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați: organizarea programului Școala de Vară, realizat pe perioada vacanței de vară din anul școlar în curs, 2022-2023.


Abilitățile și competențele cheie care vor fi dobândite de către elevi în urma participării la acest program vor conduce la dezvoltarea  personală a acestora, însă vor deveni totodată și temelii puse la baza realizării unei incluziuni sociale solide.


Prin organizarea Programului “Școala de Vară”, care se va derula pe parcursul a două luni (iulie-august), pe perioada vacanței de vară a elevilor, se va contribui și la dezvoltarea capacităţii de exprimare și de interpretare a conceptelor, gândurilor, sentimentelor, faptelor şi opiniilor, atât în formă orală, cât și în formă scrisă. Astfel, interacțiunea lingvistică se va realiza într-un mod adecvat şi creativ, elevii vor învăța să își asume riscuri, precum și să își dezvolte capacitatea de a planifica și gestiona mici proiecte, în vederea atingerii diverselor obiective.


În cadrul  acestui program se vor organiza ateliere tematice specifice dobândirii competențelor cheie necesare absolventului de învățământ primar/gimnazial, activitatea  educativă fiind structurată pe săptămâni tematice (8 săptămâni), fiecare săptămână având o altă tematică. Fiecare zi va avea o subtemă ce vizează tema săptămânii.


Se va urmări atingerea de obiective precum: utilizarea metodei Zigzag educațional privind învățarea potrivită diferitelor tipuri de inteligență pe care le dețin copiii (învățare kinestezică, auditivă, vizuală, etc), dezvoltarea creativității prin experimente şi proiecte, transferul de cunoștințe, abordarea orizontală, aplicarea cunoștințelor învățate în viitoarele experiențe la școală sau în viață, experimente, dezbateri.


Activităţile se vor desfăşura în locaţia din Str. Col. N. Holban nr. 10, Galaţi.
Stimaţi părinţi, vă invităm sa vă exprimaţi opţiunea pentru participarea copiilor la activităţile din cadrul Programului ˮŞcoala de Varăˮ, pentru cele opt săptămâni propuse, menţionând numele copilului, perioada în care doreşte să participe la activităţi şi vârsta.


Persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea prin contactarea doamnei Adămiță Iuliana, telefon 0744 314 301.

 

Întocmit Coordonator ZEP, Adămiţă Iuliana

Avizat Coordonator P1, Dorina Savin

Fii parte din proiect!