17 Martie

Campania de desegregare și combatere abandon școlar

Miercuri, 22 martie, ora 17.00, vom lansa programul „Campanii de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar”, din cadrul proiectului „Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați, POCU/717/5/1/143449”, al cărui beneficiar este Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 25, Galați și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați.

Această acțiune se va desfășura pe plan local, în Şcoala Gimnazială Nr. 25 Galaţi şi în Şcoala Gimnazială ˮGrigore Moisilˮ Galaţi, participanții fiind persoanele din grupul țintă al proiectului - copiii și părinții/tutorii/alți membri ai familiei lor.

Acțiunile vor aborda, în cadrul evenimentelor, analiza situației actuale privind conceptul de desegregare școlară și combaterea abandonului școlar.

Aceasta este prima din seria de şase întâlniri propuse spre realizare pe parcursul proiectului. Astfel de întâlniri vor fi realizate lunar sau bilunar, iar beneficiarii acestor activități vor fi:

- 20 – 25 elevi pe campanie în cele două şcoli;
- 10 – 15 profesori pe campanie în cele două şcoli;
- 10 - 15 părinţi pe campanie în cele două şcoli.

Prin urmare, stimați elevi, profesori şi părinți, vă invităm să participați, prin înscrierea la unul din evenimentele ce se vor desfășura, începând cu luna martie 2023.

Această primă întâlnire va fi coordonată de către doamna psiholog Stăncescu Geta, formator pe atelier şi este adresată cadrelor didactice.

Tematica întâlnirii:

1. Definirea termenului de segregare
2. Tipuri de segregare
3. Aspecte legislative referitoare la diferitele tipuri de segregare
4. Mijloace de prevenire şi combatere a segregării
5. Studiu de caz

Întâlnirea de miercuri, 22.03.2023, va avea loc la Vila Classic situată în Galaţi, Str. Ion Luca Caragiale, Nr. 2, începând cu ora 17:00

Fii parte din proiect!