2 Mai

Anunț

Miercuri, 10 mai, ora 17.00, vom derula programul „Campanii de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar”, din cadrul proiectului „Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați, POCU/717/5/1/143449”, al cărui beneficiar este Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 25, Galați și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați.

Această acțiune se va desfășura pe plan local, participanții fiind persoanele din grupul țintă al proiectului - copiii și părinții/tutorii/alți membri ai familiei lor, cadre didactice.

Acțiunile vor aborda, în cadrul evenimentelor, analiza situației actuale privind conceptul de desegregare școlară și combaterea abandonului școlar.

Aceasta este a doua din seria de şase întâlniri propuse spre realizare pe parcursul proiectului. Astfel de întâlniri vor fi realizate lunar sau bilunar, iar beneficiarii acestor activități vor fi:
- 20 – 25 elevi/ campanie în cele două şcoli;
- 10 – 15 cadre didactice/ campanie;
- 10 – 15 părinţi/ campanie în cele două şcoli.

rin urmare, stimați elevi, profesori şi părinți, vă invităm să participați, prin înscrierea la unul din evenimentele începute în luna martie.

Această întâlnire va fi coordonată de către doamna psiholog Stăncescu Geta, formator pe atelier şi este adresată elevilor.

Tematica întâlnirii:
1. Definirea termenului de segregare
2. Tipuri de segregare
3. Aspecte legislative referitoare la diferitele tipuri de segregare
4. Mijloace de prevenire şi combatere a segregării
5. Studiu de caz
6. Evaluare

Întâlnirea de miercuri, 10.05.2023 va avea loc la Vila Classic situată în Galaţi, Str. Ion Luca Caragiale, Nr. 2, începând cu ora 17,00.

Fii parte din proiect!